Magiska stenar

Magiska stenar - Healingstenar - Halvädelstenar

Kan en sten göra skillnaden och ha positiv effekt på Oss? Kan en sten vara magiska? Ja, det tror jag. Om Du tycker om en sten och bär den på Dig då har den en positiv effekt på Ditt välmående. Det sägs även att destenar har olika magiska betydelse.

Här kan Du läsa om stenarnas betydelse:

Akvamarin

Akvamarin ger renhet, klarhet och mod i vår kommunikation –med omvärlden såväl som med oss själva. Den hjälper dig att flöda över och bjuda omgivning friskt vatten – låt dina känslor springa fram inom dig som en källa till insikt och ärlighet, låt dig själv komma till tals. Uttryck det inre hav som böljar inom dig av lekfullhet, poesi och kreativitet.

Amazonit

Amazoniten gör oss uppmärksamma på våra dåliga vanor, våranegativa tankar och handlingsmönster och hjälper oss att förstå hur vi kan ändra dem. Det är en sten för den som vill gå sin egen väg och själv ta ansvar för sitt liv. Den är stödjande vid all slags förändring. Den sägs vara bra vidspänningar i nacke och axlar, blåskatarr, ämnesomsättningsproblem och magproblem.

Ametist

Ametist är djupt lugnande för tankar och känslor. Den sägs fungera mot huvudvärk och vid sömnproblem och bärs som skyddande amulett motnegativitet och stress. Ametisten är en sten med starka och renande vibrationer och kan användas vid meditation och healing. Den stärker vår intuition och andliga närvaro.

Angelit

Angelit är symbol för den uttalade, manifesterade och kommunicerade kärleken och ljuset i världen. Den sägs skapa eller förstärka kontakten med änglar och ditt skyddstotem. Den är skyddande och kan hjälpa till att öppna för kanaliserade budskap. Angeliten symboliserar din inre röst, ditthjärtas röst eller din inre mentor eller andlige vägledares röst.

Grön Aventurin

Grön Aventurin är lugnande och balanserande vid emotionellupprördhet. Den kan hjälpa oss att slappna av och uppleva vårt liv genom ett öppnare och fridfullare sinne. Den är en typisk healing-sten och kan ta framminnen och gammal smärta. Detta för att vi ska kunna transformera dem i kärlek, förlåta och utvecklas genom våra erfarenheter till medvetna och närvarandemänniskor.

Bergskristall

Bergkristall sägs vara en länk mellan de himmelskastjärnornas energi och våra själar. Bergkristallens energi symboliserar harmoni, balans och synkronicitet. Den sägs traditionellt harmonisera och sammanlänka tankar, känslor och medvetande med universums existentiella kraft. Den har använts i andliga, vetenskapliga och läkande syften i många kulturer världen över. Det sägs att bergkristallen kan transformera, förstärka, fokusera och balansera energi.

Bronsit

Bronsit har en magisk glans som sägs ge sin bärare bådekraft, pondus och respekt. Redan på de gamla romarnas tid användes bronsiten som amulett för beskydd och kontakt med de goda krafterna i livet. Ha den med dig och låt den påminna dig om att säga ja till överflödet av allt gott i livet.

Blodsten

Inom healing används blodsten för att häva mentala blockeringar och kallas också för ”Healing stone”. Stenen tros även kunna förstärka kärlek, relationer och vänskap

Citrin

Citrin är en glad och positiv sten som stimulerar oss att se det ljusa i tillvaron. Den hjälper oss att komma till uttryck i sociala sammanhang, ha roligt, skratta och leka. Den kan bäras som amulett för att stärka självförtroendet och tilliten till den egna förmågan att skapa och vara. Den som vill bryta sina egna mönster göra upp med begränsningar ur det förflutna kan bära citrin.

Dumortierit

Dumortierit är som balsam för själen, stärker tålamodet och ökar koncentrationen. Motverkar stress och hjälper vid bearbetning av beroenden. Den skänker dig mod, kraft och uthållighet under prövotider och att återta kontrollen över ditt eget liv. Den hjälper dig att förstå varför du befinner dig i nuvarande situation.. Den minskar irritation och ilska genom att låta dig se att orsaken finns inom dig själv, dina tankar och attityder. Den gynnar en positiv attityd i alla livssituationer. Den stimulerar dig också att sätta ord på andliga tankegångar och erfarenheter.

Flourit

Fluoriten symboliserar den flytande, eviga strömmen av sinnesintryck från den inre och yttre världen som fyller vårt sinne. Den hjälper oss till koncentration, att se både verklighet och sanning bakomillusionen och både ta in och agera på information utifrån ett objektivt ställningstagande. Stimulerar kreativitet.

Granat

Granaten symboliserar den gudomliga urkraften inom oss och ger oss lust, styrka och mod. Den kärleksfulla energin hos granat stödjer dig att leva din passion, din sexualitet, din vitalitet och vildhet. Granaten symboliserar även hängivelse och förmågan att stå fast vid sitt ord stadigt förankrad i den fysiska verkligheten.

Guldsten

Guldsten är en konstgjord sten som tillverkas av syntetiskt glas med inslag av kopparkristaller. Alltså, inte en halvädelsten, som den ofta presenteras men den är en mycket vackert sten till smycken.

Karneol

Karneol skyddar mot avundsjuka, rädsla och hat och hjälper oss att släppa sorg och ledsamheter. Den hjälper oss att se sambandet mellankänslomässiga tillstånd och vårt inre Jag. Budskapet den bär är att eftersom Du är kärlek finns det inget annat att göra för Dig än dela med Dig av den kärleken.

Krysopras

Krysopras symboliserar skillnaden mellan våra äkta känslor och våra ”programmerade” känslomässiga reaktioner. Det är den perfekta stenen för en ”drama-kung” eller ”drama-drottning” som agerar ut sina neurotiska mönster i stället för sin sanning.

Lapis Lazuli

Lapis lazuli sägs ha existerat sedan tidernas begynnelse, att den hjälper oss att finna esoterisk och mystisk kunskap och att den också förstärker vår visdom så att vi kan förstå denna kunskap. Lapis lazuli stärker inre seende, meditation och en djup förståelse av människan.

Malakit

Malakit är en helande och balanserande sten. Den absorberar negativ energi och kan användas vid smärta eller spänningar i kroppen. Malakiten hjälper dig att våga förändras, att släppa taget om det förflutna och färdas in i förändringarnas och det levande livets myriader av möjligheter. Den stödjer utveckling och förmåga att ta itu med problemen och se lösningarna som alltid finns där.

Mossagat

Mossagat stimulerar oss att se det vackra i allt som omger oss. Den är allmänt stärkande men framförallt stärker den ett dåligt självförtroende och ger kraft åt positiva aspekter hos personligheten. Mossagaten påminner oss om naturens själ.

Månsten

Månstenen påminner oss om den stillsamma kraften hos tålamod och väntan i tillförsikt. Den har fått sitt namn från månen ljus som vägleder oss om natten. Precis som månen och som din inre visdom speglar månstenen tillbaks det ljus som faller på den i ett vackert och magiskt skimmer. Månstenens natur är receptivitet och acceptans, att i stillhet betrakta livets skeenden, årstiders växlingar, dygnets rörelse mellan natt och dag. Den vakar över dig och lyser upp mörkret så att du ska kunna finna din väg hem. Månstenen beskyddar oss i livets olika cykler. Den används ofta som talisman för fruktsamhet och graviditet, hjälper oss att navigera natt som dag, i naturens cykler och livets mysterium.

Rosenkvarts

Rosenkvarts är en av de mest eftertraktade varianterna av kvarts. Dess rosa färg är unik och helt olik alla andra rosa ädelstenar. Färgen beror på stenens orenheter av järn och titanium. Rosenkvarts är stenen för villkorslös kärlek. Den sägs ha beskyddande egenskaper under graviditet och barnafödsel samt vara effektiv vid viktminskning. Enligt folktron så har rosenkvarts förmågan att förstärka all sorts kärlek i alla situationer.

Rökkvarts

Rökkvartsen hjälper dig att se igenom och lösa upp negativa energifält som genererats av destruktiva tankemönster och emotioner såsom ilska, hat, hämnd och dömande värderingar. Den kan användas till djup avslappning, meditation och för att gå bortanför sitt jags begränsningar.
Stjärntecken: Stenbocken och Skytten 

Serpentin

Serpentin lär ha varit en av stenarna i den bröstplåt som prästerna i Gamla testamente använde. Den ska stimulera den gudomliga närvaron i våra liv och ett tillstånd av upphöjt medvetande, en förståelse ovanför den egna personlighetens rädslor omkring sin överlevnad. Den ska mildra rädsla och tvivel. Det sägs att den har en positiv inverkan på kundalinienergin, hjälper oss att ge efter för det gudomliga inom oss. 

Sodalit

Sodalit stimulerar kreativt tänkande, förståelse och vetande i alla dess former. Den stöder vänskap, solidaritet, samhörighet och gemensamma mål i en grupp. Sodalitet stärker självkänslan, tilliten till sig själv och andra samt balanserar oberoende och beroende.

Turkos

Nyckelordet för turkos är vördnad inför livet, kärleken och helheten.  Den sägs stå i förbund med himlen och stöder dig att utveckla integritet, att "walk your talk" och stå för dina ord.

Turkosen sägs vara en andlig läkare som ger frid i sinnet. Den kan också fungera som en skyddande och stödjande guide genom det omedvetna.

Turkos har använts av både nordamerikanska indianer och tibetanska schamaner för sina skyddande och andliga egenskaper. Den kan bäras som en skyddande guide som stöder frid i ditt sinne på dina resor inom dig själv och i världen.

Tigeröga

Tigeröga hjälper Dig som söker klarhet och som behöver en intelligent blick för att se ordning bland kringspridda detaljer. Den stimulerar medvetenhet och vakenhet kring sexualitet och känslor. I områden som rör praktiska, materiella och konkreta frågor ger den energi och förståelse.

Turmalin

Turmalin med flera färger eller vattenmelonturmalin kan användas för att attrahera inspiration, mod och självförtroende. Den stimulerar balans mellan den högra och vänstra hjärnhalvan och mellan de manliga och kvinnliga krafterna inom oss.

info från kristallrummet.se